Kata Aluan Pengarah

Assalamualaikum w.b.t,

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, Pusat Perancangan Korporat dan Pengurusan Kualiti (PPKPK), telah menyusun strategi dalam melaksanakan peranan dan fungsi pusat bagi menyediakan landasan memudah cara kepada pihak pengurusan Universiti untuk menggapai apa yang dicita-citakan.

USIM telah memahatkan matlamat menuju Kampus Barakah menjelang tahun 1457 H (2035 M). USIM sebagai sebuah hub pendidikan, meneruskan tradisi keilmuan dalam menjana dan menyebar ilmu pengetahuan, seharusnya perjalanan menuju Kampus Barakah perlu ditelusuri dengan intipati perancangan yang mantap, sokongan tidak berbelah bahagi dan pemahaman dalam kalangan warganya bagi melahirkan rasa kekitaan dan menjiwai konsep Barakah yang diketengahkan. Tujuh (7) ‘i’, iaitu Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli, Iqra’, Insan, Internasionalisasi, Interaksi di peringkat antarabangsa dan tempatan, Intervensi Revolusi Industri dan Implikasi kepada ummah digariskan bagi membentuk identiti USIM sebagai Kampus Barakah. Antara agenda universiti iaitu Projek Khas USIM 2035 dan Kursi UNESCO in Future Studies membuktikan portfolio PPKPK yang dinamik sejajar dengan pembangunan USIM dalam persiapan menjadi peneraju integrasi ilmu Naqli dan Aqli.

Pelan Strategik USIM merupakan pedoman yang dijadikan landasan bagi warga USIM supaya matlamat dan hala tuju universiti terarah dan bakal merealisasikan matlamat tersebut. PPKPK perlu lebih proaktif dan sentiasa terkehadapan dalam menjalankan fungsi dan peranannya ‘to assist and facilitate’ pihak pengurusan USIM ke arah Kampus Barakah. Satu lagi fungsi PPKPK yang tidak kurang pentingnya adalah aspek kualiti. Pensijilan ISO 9001:2015 dan MS 1900:2014 yang diperolehi turut menggambarkan aspek kualiti diambil berat bagi memacu Universiti dalam mengekalkan dan menambah baik kualiti sedia ada. Dengan pensijilan Syariah  MS 1900:2014, USIM mengorak langkah sebagai universiti awam pertama dianugerahkan pensijilan patuh Syariah secara menyeluruh oleh SIRIM.

Sebagai ejen penggerak wadah USIM, PPKPK distrukturkan oleh tiga komponen utama iaitu Bahagian Perancangan Korporat, Bahagian Pengurusan Kualiti dan Bahagian Pengurusan Data dan Pentadbiran.  Bahagian Perancangan Korporat bertanggungjawab untuk membantu perancangan, melaksana, memantau dan meneliti proses pelan strategik Universiti dapat dicapai seiring dengan falsafahnya serta objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi)- PPPM (PT). Selain itu, bahagian ini sebagai urus setia kepada task force yang meneliti hal ehwal university ranking and rating.

Bahagian Pengurusan Kualiti terlibat dalam perancangan, pengembangan, dan kawalan Kualiti di USIM. Bahagian ini menguruskan Pensijilan MS ISO, 5S, 8S, Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), Anugerah Khas USIM serta Sambutan Hari Kualiti  dan Inovasi USIM.

Bahagian Pengurusan Data dan Pentadbiran peranannya sebagai medium perantara dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia melalui penghantaran (pembekalan) data MyMoheS dan aktiviti iPMO, yang juga menjurus kepada pelaporan Petunjuk Prestasi Universiti Awam.

Dalam era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, kolaborasi tiga bahagian ini dibentuk bagi meningkatkan kecekapan tadbir urus serta memantapkan portfolio PPKPK untuk memberikan impak berkualiti dalam landskap pentadbiran organisasi universiti, dunia menyaksikan pelbagai medium komunikasi dan aplikasi yang membolehkan akses maklumat pantas di hujung jari. PPKPK

memanfaatkan kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan yang efisien seterusnya merealisasikan aspirasi USIM dan secara tidak langsung memberi sumbangan dalam arus pendidikan negara.

Akhir kata, saya berharap semua warga USIM dan pihak luar mendapat manfaat dari laman web ini dengan pelbagai informasi yang terkandung dan mengalu-alukan pendapat, pandangan serta maklum balas untuk kami meningkatkan kualiti keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan PPKPK.

 


Salam hormat,

Profesor Dr. Mohd. Yahya Mohamed Ariffin

Pengarah, Pusat Perancangan Korporat dan Pengurusan Kualiti

Universiti Sains Islam Malaysia

 Pusat Perancangan Korporat dan Pengurusan Kualiti
Aras 1, Bangunan Canselori, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

Tel: +606-798 6002/6029, Faks: +606-798 8162, Emel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Tarikh Kemaskini : 25 November 2016